Katarzynie Krakowiak

Nie wierzę
W bezrobotne anioły
Chociaż gdy odchodzimy

Anioł Kasi jest
Bardzo pracowity
Pisze wiersze

Są na kartkach
Natchnienia

Pisze jej życie
Zgodnie z wszelkimi
Formułami poezji

Zabiegana wciąż
W chwilach ciszy
Odczytuje piórem