Powiadają że w Sokołowsku

Jest pewna mała krynica

Powiadają że leczy rany

Rany zawiedzonej miłości

I stłuczenia zadane przez los

 Tylko dlaczego nikt nie czerpie

Z niej miseczkami dłoni