„DZIEWCZYNA Z KOTEM SYJAMSKIM”  

 

 

                         Olej, płótno klejone na płytę pilśniową 62 x 50 cm, zmniejszony 15.09.2004 r. 

(Żona Renata)