łysy ojciec

łysa matka

łysa też

do kurzu szmatka

łysy synek

łysa córka

łysa także

żony dziurka

łysy księżyc

łyse słońce

łyse też

są chłopów końce

łysy też

jest nasz Gileta

choć łysina

jeszcze nie ta