Nad námi těžké mraky
před námi běl spoutaná
držákem stojanu

Spletené větve stromů
odrazem ponořené
do pohaslé zeleně vody
Vítr se shlíží v rybníku
přetnutém puklinou desky
připevněné k tyčím

Pod víčky očí ukrýváme
fragmenty skutečnosti
svět v miniatuře
prchavou chvíli prožitku
na sítnici očí

Sobě známou cestou
proniká světlo
na kapky barev zachycující
proměnlivou zeleň stromů
u zapomenuté lávky rybníka
bielawské nádrže

Bielawa