W przestrzeni podobrazia
Stwarzamy swoje światy

Zamknięte w głębi siebie

Ukryte wydobyć pędzlem

Zakorzenić w kolorze

Wzrokiem wnętrza

Ogarnąć nieograniczone

W zmaganiu z materią farby

Stać się wolnym w naturze

Wypełnionej pełnią siebie

wykrzyczeć swój zachwyt Brandlem

Zachwycić się pięknem Kotery

Odczuć ducha tworzenia

Do wyczerpania form i znaczeń