Gdy poczuję się zmęczony
w całkiem znoszonym ubraniu ciała
usiądę na linie życia i śmierci
aby odpocząć