Jakże po prostu
może samotny podróżny
dostać gościnę u bezdomnego
nie mającego domu