W Bibliotece pod Atlantami odbyło się spotkanie młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 3 z Andrzejem Niżewskim.

Andrzej Niżewski to postać nietuzinkowa. Pochodzi z Boguszowa – Gorc i tam też mieszka. Jest poetą, malarzem, udziela się społecznie. W przeszłości był jezuitą i zastępcą komendanta rejonowego wałbrzyskiej policji. Za Ignacym Loyolą uważa, że całe życie jest jedną wielką wędrówką i poszukiwaniem.

Jako malarz wziął udział w ponad czterdziestu plenerach, a jego prace prezentowane były na dziesiątkach wystaw. Oficjalny debiut poetycki zaliczył w 1999 roku, choć przyznał, że pisał od czasów szkolnych. Do pierwszej publikacji w Wałbrzyskim Informatorze Kulturalnym namówił go Henryk Król. Od tego czasu wydał dwa tomiki poetyckie oraz zbiór legend i opowieści o Boguszowie.

Młodzi ludzie szczególnie interesowali się opowieściami i legendami. Interesowali się też inspiracjami artysty.

Spotkanie przygotowała i prowadziła Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz z Pracowni Regionalnej Biblioteki pod Atlantami.