Chciałbym teraz przybliżyć polskiemu czytelnikowi bardzo ciekawą czeską poetkę i animatorkę szeroko pojętych działań kulturotwórczych Vĕrę Kopecką, tworzącą w Křinicach koło Bromova. Urodzona w 1951r. w Turnovie. Do matury zamieszkiwała w Jabłońcu nad Nysą. Ukończyła studia pedagogiczne w zakresie matematyki na Uniwersytecie Karola w Pradze. I w Pradze w latach 1980-85 w Ludowym Konserwatorium studiowała recytację, teatr poezji i twórczość literacką. Całe życie zawodowe przepracowała jak nauczyciel matematyki.
Od roku 2000 organizuje międzynarodowe spotkania poetów, noszące nazwę „Dni poezji w Broumovie” a od siedmiu lat plener malarski „Za krásami Křinic a Broumovska”.
Członek Związku Pisarzy Czeskich.
Wydała 30 książek poetyckich, w tym dwujęzyczny tomik: Podzimni poselstvi, polska wersja pt. Jesienna wiadomość w tłumaczeniu Krzysztofa Karwowskiego (2002). W 2009r, ukazał się w Polsce wybór jej poezji pt. Śladami cieni w tłumaczeniu Kazimierza Burnata. W 2013r. wydała dla polskiego czytelnika wybór swojej poezji pt. Zaproszenie na wernisaż. Tu nad tłumaczeniem pochylili się: Anna Elżbieta Zalewska, Antoni Matuszkiewicz, Władysław Klępka, Kazimierz Burnat, Andrzej Niżewski i Edward Kostka. W roku 2014 wyszedł jej dwujęzyczny tomik: Wiatr w studni, w 2017r. Promyk słowa, oba w przekładzie Antoniego Matuszkiewicza.
Vĕra Kopecka tłumaczy na czeski i wydaje wiersze polskich poetów.