„Gorce w stronę Lubomina”  

                 płótno 50 x 60 cm