„Były młyn wiatrak w Jabłowie”, obecnie w skansenie 

płótno 40 x 60 cm, akryl, olej