Urodził się 7 września 1947 roku w Piastowie, później przemianowanym na,  niewiadomo czemu, na Gorce a od 1975 na Boguszów-Gorce. W tych to właśnie Gorcach już w szkole podstawowej, jak wynika to ze starych zapisów w księgach owej szkoły, był kronikarzem drużyny harcerskiej, co zarzutowało na jego  późniejsze dziwactwo dokumentowania wszystkiego, co działo się ważnego i mniej ważnego, piórem i ołówkiem a w najlepszym wypadku kredkami –cóż aparat fotograficzny był poza zasięgiem – to nie to co teraz!

Po podstawówce mocno trapili się rodzice, co zrobić i na jakie nauki wysłać tak nieciekawie zapowiadającą się latorośl – w wieku 14 lat zabrał się za pisanie, pewnie pod wpływem masowo łykanych książek przygodowo-podrożniczych, szczególnie powieści  o piratach. Ba, zapisał nawet kilkanaście kartek niedozłej powieści. Rodzice, trapili się, że z pisania i malowania kasy mieć nie będzie. Umyślili sobie, by posłać go do szkół technicznych. A że ktoś w rodzinie gdzieś w dalekiej przeszłości parał się samolotami, umyślili sobie, by wysłać go do Technikum Budowy Silników Odrzutowych  na wrocławskim Psim Polu. Cóż, los zrządził inaczej. Brakło punktów, jak to mawiano onegdaj: „zdał ale nie został przyjęty”. Poszedł  do zawodówki o kierunku elektrycznym. I tu też nie danym było mu zostać sławnym elektrykiem, a bynajmniej elektrykiem bis, bowiem zawędrował  do kolegium ojców Jezuitów w Starej Wsi gdzieś  na ówczesnej rzeszowszczyźnie.

Tu  pobierał nauki wszelakie, greki, łaciny, sanskrytu – zamyślił sobie zostać misjonarzem na dalekiej Siri Lance. Ojciec Hobot wprowadzał go w tajniki rysunku i malarstwa a ojciecWeidel doskonały polonista, ze starego hrabiowskiego rodu, wprowadzał w tajniki literackie, wcielane później praktycznie w wewnętrznym piśmie ojców Jezuitów „Spod Parnasu”. Tu pisał swe pierwsze nabożne liryki, zadebiutował wierszem „Golgota”, na które niewatpliwy wpływ wywarł ojciec ks.  Tadeusz Binkowski – mistrz nowicjatu i poeta W piśmie tym zamieszczał również krótkie formy prozatorskie;  na większe nie pozwalała szczupła objętość pisma. Pacykował też jako redaktor graficzny. Tu też pod kierunkiem o. Siwka wydał książkę „ Byddyzm – mity i rzeczywistość”.

A że poczuł inna wolę Bożą, a właściwie wolę do płci innej i wychodząc z założenia, „że lepiej być dobrym tragarzen niż kiepkim  zakonnikiem”, zawiesił sutannę na kołku i popychany przez swoją niespokojną naturę, po zdaniu matury w brzozowskim liceum, na prawie rok osiadł w  Bieszczadach, do których wciąż żywi tęknotę. Po powrocie w rodzinne strony  popracował u „Matysiaków” jako księgowy depozytariusz. Po ukończeniu studiów prawniczych we Wrocławiu, jako że miał jakiś ciąg do mundurów, w harcerstwie zielony, u Jezuitów czarny, to zachciało mu się szaroniebieskiego – policyjnego, który to mundur nosił aż do emerytury. Jednakowoż, stare ciągoty do malowania i pisania pozostały. Malować mógł, wysyłano go nawet corocznie na plenery  od 1984 roku, by mógł zgłębiać tajniki malowania. Tu też spotkał sławy pędzla – Dudę Gracza, Franciszka Starowiejskiego i innych. Pisał również, ale do szuflady „Towarzyszu malować możecie ile chcecie, ale pisaniem to się wy nie parajcie”

Nadeszły zmiany. Odnalazł go gdzieś, przez Leszka Gadzinę, Roman Gileta i Henryk Król. I zaczęło się. Zadebiutował poetycko w Wałbrzyskim Informatorze Kulturalnym w 1999 roku. Pod koniec służby i na emeryturze w 2000 roku związał się z wałbrzyskim środowiskiem literackim, co zaowocowało wydaniem swego pierwszego tomiku poetyckiego „Kamuflaże” w 2003r. W 2008 roku współautor z Zofią Kutek oraz ilustrator „Legend i opowiesci boguszowskich”  wydanych przez Urząd Miasta Boguszowa-Gorc.

Zdobywał też nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach poetyckich; dwukrotnie  „ O Srebrny Liść Chmielu”, Brązowa Lampka w konkursie o Złotą Lampkę”, nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha w konkursie poetyckim im. Mariana Jachimowicza. Wiersze zamieszcza w pismach ogólnopolskich i regionalnych. Jego utwory poetyckie zamieszczano również w publikacjach kiążkowych: „Co jest za tą górą”, „Plenery, ach plenery…” czy w „Współobecności w tworzeniu”. Tłumaczenia wierszy i krótkich form prozatorskich zamieszczane są w czeskich pismach literackich. Znajdują się również a antologiach poezji, zbiorach poezji polsko-czeskich  twórców pogranicza polsko-czeskiego. Publikuje również w internetowych portalach poetyckich i literackich. Uczestnik polsko-czeskich warsztatów poetyckich i warsztatach poetycko-pisarskich środowiska policyjnego w ramach „Niebieskiego pióra”. Współautor i ilustrator „Legend i opowieści boguszowskich”(2008). W 2010 roku wydał „Źródła pamięci…”

Poza twórczością literacką od ponad czterdziestu  lat zajmuje się malarstwem (olej, akryl, akwarela, pastel, piórko). Uczestnik 65  plenerów malarskich i interdyscyplinarnych w kraju i za granicą. Prace prezentował na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych . Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach kultury m.in. w Austrii,  Francji,  Niemczech, Włoszech i Czechach. Jest autorem cyklu portretów ludzi kultury i sztuki środowiska wałbrzyskiego zamieszczanego w wałbrzyskim Informatorze Kulturalnym.   Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w konkurach i przeglądach nieprofejonalnej twórczości plastycznej m.in. I nagroda w plastycznym konkursie, ogłoszonym przez europosłankę Lidię Geringer w 2008 r., nahrody w III i IV Przeglądzie Górniczej  Twórczości Nieprofesjonalnej (Nowa Ruda 1983 r i Wałbrzych 1986 r.) oraz wyróżnienie w V Przeglądzie Górniczej Twórczości Nieprofesjonalnej w Katowicach(1987 r.), Nagroda w I Międzynarodowym Festiwalu Sztuk LA PALETTE DU MONDE w Kamiennej Górze. Należy do polsko-czeskiego klubu artystycznego ART-STUDIO w Mieroszowie, Klubu Twórczego „PASJA” i Stowarzyszenia Marynistów Polskich oddz. w Szczecinie, Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej  w Wałbrzychu, (do 2005 r.), Wałbrzyskiego  Stowarzyszenia Środowisk Twórczych,Wałbrzyskiego Klubu Literackiego i Ogólnopolskiego Policyjnego Klubu Literackiego „Niebieskie Pióro” w Warszawie do 2005r, Wałbrzyskiego oddz. Stowarzyszenia Autorów Polskich . Jest również współtwórcą NIK-u (Niezależnej Inicjatywy Kulturalnej) w Boguszowie-Gorcach, Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. Od lutego  do października 2007r. Redaktor działu kultury w „591 Dwutygodniku Regionalnym”. Od 2006 do 2010 r. przewodniczący komisji rewizyjnej rady Miasta Boguszowa- Gorc. Od grudnia 2014 roku członek Dolnoląskiego Oddziału, z siedzibą w Wałbrzychu, Związku Artytów Plastyków. Do grudnia 2015 r. czlonek Ogólnopolskiego StowarzyszeniaTwórców i Animatorów Kultury SILESIA TAK ART. W Tychach.

W listopadzie 2012 r.otrzymał Nagrodę Starosty Powiatu Wałbrzykiego w uznaniu dla talentu, pasji oraz literackiej i malarskiej twórczości artystycznej. W kwietniu 2013 roku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoRzeczypopolitej Polskiej odznakę honorową „Załużony dla kultury Polskiej”.