XXX

Gdy tylko pędzlem
próbuję pochwycić obraz
blejtram obraca się w pustynię
gdy tylko piórem
próbuję pochwycić słowo
kartka obraca się w ocean