Powiadają że w Sokołowsku

Jest pewna mała krynica

Z której wypływa woda

Powiadają że leczy rany

I wszelkie stłuczenia

Rany zawiedzionej miłości

I stłuczenia zadane przez los

Tylko dlaczego nikt nie czerpie

Z niej miseczkami dłoni