Portret mego Syna Rolanda

 

 

                                                                          Olej, płótno 30 x 25 cm, 06. 2019 r.