„AUTOPORTRET”

 Karton 29,5 x 22 cm, ołówki  ART  PASTEL – sepia