” Mężczyna z paletą i pędzlem”

 

 

     Autoportret, olej, płótno klejone na płycie HDF 54,7 x 45 cm 08. 2004 r.