Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O srebrny liść chmielu” – cykliczny konkurs poetycki organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.

Nagrody poetyckie przyznawane są od 1999 roku w ramach Boguszowskiej Jesieni Poetyckiej. Do 2008 roku „Liście chmielu” przyznawane były w dwóch kategoriach: „po debiucie” (autorzy po debiucie książkowym lub prasowym o zasięgu ogólnopolskim) oraz „przed debiutem”. Wraz z XI edycją konkursu formułę poszerzono o jeszcze jedną kategorię: „dzieci i młodzież do 18 roku życia”. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do poetów polskich jak i zagranicznych. Jury konkursu zmienia się wraz z kolejnymi edycjami. Dotychczas zasiadali w nim: Małgorzata Chojda-Ozga, Roman Gileta, Olga Haak, Henryk Król, Karol Maliszewski, Antoni Matuszkiewicz, Andrzej Niżewski, Krystyna Pac-Marcinkowska, Danuta Saul-Kawka, Elżbieta Sura.

Pierwszy konkurs odbył się w ramach Boguszowskiej Jesieni Poetyckiej i programu „POCZET ’99” (Polsko-Czejzeska Twórczość/Polsko-Česká Tvorba ’99) organizowanych w dniach 22-24.10.1999 r. Za motto polsko-czeskiego spotkania przyjęto słowa Czesława Miłosza: „Język jest naszym prawdziwym domem”.

Uroczystość wręczenia nagród i prezentacje wyróżnionych wierszy odbywają się w Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.