Jakąż radość sprawił mi wydany,przez Związek Artystów Plastyków z Poznania, Album jubileuszowy z okazji 30 –lecia Związku Artystów Plastyków 1990 -2020, pod redakcją Marioli Przymuszała.

Przeglądanie stron Albumu to sama przjemność. Zamieszczone ilustracje fotogramów prac,  zamieszczone w Albumie, mogą cieszyć oko ich wysoką jakością i zapewne trafnym ich doborem dokonanym przez  prezentowanych artystów Związku Artystów Plastyków. Świetne są również notki biograficzne, a oddające to co istotne w tego rodzaju notkach. Szczególnie cennym akcentem jest zamieszczenie zdjęć członków, którzy odeszli tworzyć gdzieś tam w zaświatach.

Szkoda jedynie, że Zespół redagujący,  być może z nierzetelności, a raczej bardziej z niedopatrzenia pominął wykaz członków Stowarzyszenia, a nie tylko tych, których prace prezentuje Album. Tezę tę potwierdza  w swojej treści Słowo wstępne Uważam, że Zespół Redagujący winien na to zwrócić uwagę, bowiem nie tylko autorzy prezentowanych prac tworzą „dorobek jak i wykazujących zaangażowanie w propagowanie oraz rozwój kultury i sztuki polskiej”. Szkoda również, że dziale „ O organizacji” nie pokuszono się,  chociażby  o krótkie przedstawiene dorobku Stowarzyszenia.

Nie mniej jednak jest to cenna publikacja dokumentująca tylko część działalności na przestrzeni  ostatnich trzydziestu lat  istnienia i działalności Stowarzszenia Artystów Plastyków.  Życzyć sobie należy, by publikacja na 50 – lecie nie zawierała tych braków.