Uczestnicy Pleneru Szczecwiązku Marynistów " Pod Żadlami' Wisełka czerwiec 2022 r.

 Plener Szczecińskiego Związku Marynistów  „Pod Żaglami”, czerwiec 2022 r.