Zdjęcie znalezione przy porządkowaniu strychu. Przypuszczam, że zamieszkiwali w budynku przy ulicy Kościuszki. Trudno ustalić lokal, bowiem w budynku dokonano szeregu przeróbek budowlanyxh. Z munduru wynikałoby, że zdjęcie zrobiono przed lub w trakcie I wojny światowej w pracowni fotograficznej  w Boguszowie-Gorcach ( ROTHENBACH).