U ŹRÓDEŁ CZERWONEGO POTOKU

                                                                    olej, płótno 75 x 45,5 cm, 05. 1987 r.